Danmark: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport rummer et casestudie af Danmark i forbindelse med en kvalitativ opfølgningsundersøgelse til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Undersøgelsens konklusioner stemmer i vid udstrækning overens med ESENER 2019's konklusioner vedrørende håndtering af psykosociale risici i Danmark, men undersøgelsen går et skridt videre, i og med at den reflekterer over virkningerne af covid-19-pandemien, som indberettet af de ledere og medarbejdere, der blev interviewet i forbindelse med projektet.

I de deltagende mikrovirksomheder og små virksomheder udgjorde tidspres, overbelastning og stress de vigtigste psykosociale risikofaktorer, som indberettet af ledere og medarbejdere. At leve op til forventningerne og sikre medarbejdernes trivsel – disse udgjorde de væsentligste bevæggrunde for at gøre en indsats på arbejdsmiljøområdet.

Den tilgang, der kendetegner den danske virksomhedskultur, har flere klare styrker, men der blev rapporteret om enkelte udfordringer i forbindelse med håndteringen af specifikke problemer. Risikovurderinger på arbejdspladsen kan effektiviseres gennem forbedret gennemførelse og forvaltning, når det kommer til opfølgningen på handlingsplaner.

Download in: en