Nederlandene: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport rummer et casestudie af Nederlandene i forbindelse med en kvalitativ opfølgningsundersøgelse til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Af interviews med ledere og medarbejdere i 30 mikrovirksomheder og små virksomheder fremgår det, at arbejdsrelateret stress som følge af tidspres udgør den hyppigste psykosociale risiko. Rapporten belyser disse resultater ud fra et covid-19-perspektiv.

Størstedelen af organisationerne foretog ikke risikovurderinger i forbindelse med psykosociale risici. Virksomhederne anvendte en praktisk tilgang til at styre disse risici snarere end nedfældede politikker. Opretholdelsen af et godt forhold til medarbejderne blev anset for den mest effektive måde at håndtere psykosociale risici på.

For arbejdsgiverne var medarbejdernes trivsel den vigtigste drivkraft for bevidsthed omkring og styring af psykosociale risici. De fleste ledere anså uvidenhed om medarbejdererfaringer som den største hindring for at kunne håndtere psykosociale risici.

Download in: en