Spanien: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport rummer et casestudie af Spanien i forbindelse med en kvalitativ opfølgningsundersøgelse til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Interviewede ledere og medarbejdere i mikrovirksomheder og små virksomheder var ofte uvidende om politikker på lande- eller sektorplan vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i almindelighed og psykosociale risici i særdeleshed.

I overensstemmelse hermed viser resultaterne, at psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder tiltrak mindre opmærksomhed end fysiske risici og sikkerhedsproblemer, og at arbejdspladskulturen var den altdominerende faktor, når det gjaldt håndteringen af psykosociale risici. Interessant nok fik covid-19-pandemien nogle virksomheder til at træffe foranstaltninger til at håndtere psykosociale risici i forbindelse med telearbejde.

Denne undersøgelse fremhæver behovet for at øge bevidstheden omkring psykosociale risici blandt både ledere og medarbejdere. Det er endvidere nødvendigt i højere grad at inddrage medarbejderne i identificeringen af psykosociale risici og iværksættelsen af tiltag til at imødegå dem.

Download in: en