Polen: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport rummer et casestudie af Polen i forbindelse med en kvalitativ opfølgningsundersøgelse til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Resultaterne viser, at mikrovirksomheder og små virksomheder i Polen befinder sig på et tidligt stadie i forhold til at opnå en udpræget grad af bevidsthed omkring psykosociale risici – og passende mekanismer til at forebygge og håndtere dem. Landerapporten belyser resultaterne ud fra et covid-19-perspektiv.

Undersøgelsen viser, at den vigtigste drivkraft for håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen blandt polske mikrovirksomheder og små virksomheder i vid udstrækning er ængstelse omkring tilsynsbesøg. Der er forholdsvis ringe bevidsthed omkring psykosociale risici, også med hensyn til retlige forpligtelser. Interviewede ledere og medarbejdere i mikrovirksomheder og små virksomheder rapporterer om begrænsede foranstaltninger, når det gælder specifikke procedurer og mekanismer for håndtering af psykosociale risici.

Overordnet set fremhæver undersøgelsen behovet for øget opmærksomhed omkring psykosocial trivsel og en væsentlig forbedring af håndteringen af psykosociale risici blandt mikrovirksomheder og små virksomheder i Polen.

Download in: en