Tyskland: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport rummer et casestudie af Tyskland i forbindelse med en kvalitativ opfølgningsundersøgelse til den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Der blev gennemført 40 interviews med ledere og medarbejdere i mikrovirksomheder og små virksomheder, og rapporten belyser resultaterne ud fra et covid-19-perspektiv.

Vanskelige kunder og tidspres udgjorde de væsentligste identificerede risici, mens de vægtigste grunde til at tage fat på spørgsmålet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen var opfyldelse af retlige forpligtelser og beskyttelse af organisationens omdømme. Modvilje mod at tale åbent om problemerne udgjorde den største hindring, når det gjaldt håndteringen af psykosociale risici.

Øget fokus på psykosociale risici i forbindelse med arbejdstilsyn på stedet kan øge opmærksomheden blandt mikrovirksomheder og små virksomheder. Der er også et potentiale gemt i at understøtte organisatoriske forandringer gennem uddannelse, bevidstgørelse og arbejdsmiljøundersøgelser.

Download in: en