Povzetek - Norveški pristop k podpori skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu: vloga inšpektorata za delo in preventivnih služb

Keywords:

V tem poročilu so predstavljene ugotovitve raziskave o vlogi inšpektorata za delo in preventivnih služb na Norveškem pri podpiranju skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. V njem je opisana sedanja norveška strategija za varnost in zdravje pri delu ter rezultati šestih tematskih študij primerov.

Inšpektorat je v zadnjih letih, tudi med pandemijo, doživel pomembne spremembe, ki so izboljšale spodbujanje in zagotavljanje skladnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. V poročilu je obravnavana tudi možnost prenosljivosti različnih dejavnosti, namenjenih izboljšanju varnosti in zdravja pri delu na Norveškem, v druge države.

Prenesi in: en