Strategija norveškega inšpektorata za delo na podlagi tveganja: podpiranje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (primer št. 1)

Keywords:

Norveški organ za inšpekcijo dela je odgovoren za nadzor nad več kot 220 000 fizičnimi podjetji ter za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu v njih. V tej študiji primera je opisana strategija, ki temelji na tveganju ter jo organ uporablja za optimizacijo in izpolnjevanje načrtov inšpekcijskih pregledov.

Inšpektorji z različnimi viri informacij, od namigov do uradnih poročil, uporabljajo strategijo in svoje strokovno znanje, da dosežejo panoge, podjetja ter delovno silo, ki se spoprijemajo z največjimi tveganji. Strategija zajema različne izzive delovnega okolja ter bi jo morda bilo mogoče prenesti in koristno uporabljati v drugih državah članicah EU.

Prenesi in: en