Norveška zdravstvena služba medicine dela: podpiranje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (primer št. 5)

Keywords:

Zakon o delovnem okolju na Norveškem zahteva, da imajo nekatere panoge zdravstveno službo medicine dela. Norveški organ za inšpekcijo dela preverja, ali podjetja to upoštevajo in ali se zdravstvena služba medicine dela uporablja v skladu z namenom.

V tej študiji primera so razkrite velike razlike v tem, kako podjetja ter zdravstvene službe medicine dela sodelujejo pri zadevah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu. Nedavne spremembe zakona o delovnem okolju preusmerjajo pozornost od osebnega zdravstvenega varstva k zagotavljanju pomoči podjetjem pri njihovem sistematičnem delu na področju varnosti in zdravja pri delu. Pozitiven dosežek je, da morajo podjetja pri ocenjevanju tveganj zdaj uporabljati zdravstveno službo medicine dela.

Prenesi in: en