Sodelovanje med agencijami na področju boja proti kriminalu na Norveškem: podpiranje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (primer št. 2)

Keywords:

Sodelovanje med agencijami na področju boja proti kriminalu na Norveškem se je razvilo iz vladne pobude za reševanje težav v zvezi s kriminalom, povezanim z delom, in tako imenovanim socialnim dampingom. V tej študiji primera je proučeno, kako sodelovanje obravnava kršitve predpisov o varnosti in zdravju pri delu (kriminal, povezan z delom) ter zagotavlja zaščito varnosti in zdravja pri delu za tuje delavce (socialni damping).

Sodelovanje med štirimi sodelujočimi agencijami predstavlja izzive pri izmenjavi informacij in zato, ker ni na voljo skupnega informacijskega sistema. Vendar se je zaradi sodelovanja uspešno okrepil boj proti kriminalu, povezanemu z delom.

Prenesi in: en