Klicna služba norveškega inšpektorata za delo: podpiranje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (primer št. 4)

Keywords:

Organ za inšpekcijo dela upravlja klicno službo za pomoč pri poizvedbah v zvezi s pravicami in dolžnostmi na delovnih mestih na Norveškem. Zadevnim akterjem zagotavlja znanje in orodja, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje zahtev ustreznih predpisov.

Kot je razvidno iz te študije primera, ta služba za usmerjanje in svetovanje uspešno pomaga delodajalcem, delavcem, predstavnikom za varnost in drugim pri pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo. To velja tudi za tuje delodajalce in delavce, saj so informacije na voljo v petih dodatnih jezikih ter jih zagotavlja ekipa z različnimi poklicnimi izkušnjami.

Prenesi in: en