Norveški regionalni predstavniki za varnost: podpiranje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (primer št. 6)

Keywords:

Regionalni predstavniki za varnost so zelo iskani v številnih panogah, na primer gradbeništvu, hotelih, restavracijah in čiščenju. Regionalni predstavniki za varnost zagotavljajo, da imajo podjetja izbranega predstavnika za varnost, ki je ustrezno usposobljen.

Ta študija primera je osredotočena na norveški program za regionalne predstavnike za varnost v gradbeništvu, panogi čiščenja ter hotelih in restavracijah. V vsaki od teh panog regionalni predstavniki za varnost drugače izvajajo svoje naloge in upoštevajo okoliščine panoge, v kateri delajo. Regionalni predstavniki za varnost so zadnja leta izboljšali dostopnost, saj so z digitalnimi sredstvi razširili svoj doseg in povečali prepoznavnost.

Prenesi in: en