Poročilo o analizi politik, strategij in programov EU in držav članic o staranju prebivalstva in delovne sile – Informativni list

Keywords:

Tukaj boste našli kratek povzetek poročila agencije EU-OSHA o analizi politik in ukrepov na ravni EU in nacionalni ravni za obravnavanje vprašanj, ki izhajajo iz staranja evropskega prebivalstva. Povzetek vsebuje kratek pregled dejavnikov, ki vplivajo na razvoj politike, in izzivov, s katerimi se srečujejo njeni oblikovalci pri podaljševanju delovnega življenja in povečevanju zaposljivosti starejših delavcev. V njem so preučeni tudi nadnacionalni in nacionalni vplivi na razvoj politike, povzete razmere na ravni držav ter preučen sedanji pravni in politični okvir EU. Predstavljena so tudi razmišljanja o prihodnjem razvoju politike.

Prenesi in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |