Osrednje teme
06/05/2019

Mikro in mala podjetja so najštevilčnejša skupina upravičencev dejavnosti agencije EU-OSHA;

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Mikro in mala podjetja, ki predstavljajo večino podjetij v Evropi, zaposlujejo približno polovico delovne sile. Vendar so njihovi delavci še posebej ranljivi, ko gre za nesreče na delovnem mestu in z delom povezane bolezni.

Z ozaveščanjem in zagotavljanjem praktičnih sredstev agencija EU‑OSHA s svojimi partnerji podpira več sto tisoč mikro in malih podjetij in številnih drugih upravičencev ter še naprej išče inovativne načine za doseganje ključnih ciljnih skupin.

Več o upravičencih dejavnosti agencije EU-OSHA

Več o izzivih na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih