Osrednje teme
11/03/2019

Mreža partnerjev agencije EU-OSHA je ključna sestavina njenega uspeha

Obsežna mreža partnerjev agencije EU-OSHA in tesno sodelovanje z več kot 30 državami sta v zadnjih 25 letih postala ključna pri spodbujanju kulture preprečevanja tveganj po vsej Evropi.

Čeprav je širitev EU leta 2004 prinesla nove izzive, si je agencija vedno prizadevala pomagati posameznim državam članicam pri prizadevanjih za dosego ciljev glede varnosti in zdravja pri delu. Učinkovito sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami in njihovimi tristranskimi mrežami, kot tudi vzpostavljanje trdnih odnosov z drugimi partnerji, je pripomoglo k temu, da so evropska delovna mesta postala varnejša, bolj zdrava in produktivnejša.

Preberite naše nove članke za razumevanje naših odnosov s partnerji in državami članicami EU

Več informacij o širitvi EU