Osrednje teme
28/07/2020

Zaradi pandemije covida-19 se je povečala potreba po zaščiti delavcev pred izpostavljenostjo biološkim dejavnikom.

Image by anjawbk from Pixabay

Novo poročilo, ki navaja povzetek izsledkov večjega projekta agencije EU-OSHA, je namenjeno osveščanju o izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in zagotavljanju ključnih informacij za oblikovalce politike.

Izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu je povezana s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno z nalezljivimi boleznimi in alergijami. Čeprav ti dejavniki vplivajo na številne poklice, je na splošno ozaveščenost o tej težavi pomanjkljiva.

Izsledki projekta so zlasti pomembni v luči trenutne pandemije covida-19 in poudarjajo pomen ozaveščanja in dajanja prednosti preprečevanju z delom povezanih bolezni, ki jih povzročajo biološki dejavniki na vseh ravneh.

Za več informacij preberite sporočilo za javnost

Prenesite končno poročilo in povzetek

Preberite več o z delom povezanih boleznih, ki jih povzročajo biološki dejavniki

Oglejte si predstavitev projekta in njegovih izsledkov v obliki PowerPoint: za strokovnjake in nestrokovnjake