Rozciąganie w miejscu zatrudnienia wraz z innymi udogodnieniami, których celem jest umożliwienie szybkiego powrotu do pracy po przebytym urazie pleców – administracja publiczna

Keywords:

W niniejszym studium przypadku przedstawia się skuteczny powrót do pracy kierowniczki projektu po roku nieobecności spowodowanej zespołem mięśnia gruszkowatego, który wywołuje ból związany z m.in. długotrwałym siedzeniem. Kontakt i wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników w czasie jej nieobecności sprawiły, że poczuła się doceniona i podjęła kluczowe decyzje dotyczące planu powrotu do pracy.

Od czasu jej powrotu, organizacja przyjęła zestaw środków – takich jak późniejsze godziny rozpoczęcia pracy, oprogramowanie rozpoznające mowę oraz dostosowane wyposażenie – aby umożliwić pracownicy komfortowe pełnienie obowiązków.

Powyższe działania zostały dopełnione proaktywnym nastawieniem pracownicy, poradami profesjonalistów oraz zakupem laski z siedziskiem i inteligentnego zegarka z wbudowanym minutnikiem, który przypomina pracownicy o zrobieniu sobie przerwy od siedzenia.

Pobierz in: en