Kobiety i zjawisko starzenia się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – Przegląd badań – Streszczenie

Keywords:

W niniejszym opracowaniu podsumowano ustalenia dotyczące związku między płcią a wiekiem w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócono w nim uwagę na konieczność uwzględniania wynikających z wieku zmian związanych z (biologicznymi) różnicami płciowymi – np. menopauzy, w przypadku której można zaobserwować niedobór odpowiednich badań – oraz różnic związanych z płcią społeczno-kulturową – np. segregacja pionowa (różnice o charakterze hierarchicznym) i pozioma (dominująca pozycja w poszczególnych sektorach), które powodują, że kobiety są narażone na innego rodzaju ryzyko niż mężczyźni. Ponieważ tego rodzaju różnice utrzymują się przez cały okres życia zawodowego, można stwierdzić, że w ocenie ryzyka bazującej na podejściu uwzględniającym cały okres życia należy wziąć pod uwagę zarówno kwestie związane z wiekiem, jak i kwestie związane ze starzeniem się.

Pobierz in: en