Kobiety i starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – Przegląd badań – Broszura informacyjna

Keywords:

W przedmiotowej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeglądu badań przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące kobiet, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zrównoważonego modelu zatrudnienia w kontekście starzenia się siły roboczej.

W broszurze zwrócono uwagę na powiązane z wiekiem różnice między mężczyznami i kobietami – zarówno o charakterze biologicznym, jak i o charakterze społecznym – oraz na to, w jaki sposób tego rodzaju różnicami można zarządzać w kontekście BHP. W broszurze zaleca się stosowanie obejmującego cały okres życia podejścia do tworzenia zrównoważonego modelu zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn. Podkreśla się w niej również znaczenie uwzględniania wieku i płci w ocenach ryzyka, aby odnieść się do kwestii równouprawnienia w miejscu pracy i aby promować korzyści wynikające z różnorodności w strategiach w dziedzinie BHP.  

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |