W kierunku przyjaznej osobom starszym pracy w Europie: praca i starzenie się z perspektywy uczenia się przez całe życie w ujęciu agencji UE

Keywords:

Raport ten zwraca uwagę na różnorodne wyzwania związane ze starzejącą się siłą roboczą i rozważa innowacyjne rozwiązania. Pod kierunkiem EU-OSHA i we współpracy z Cedefop, EIGE i Eurofound, każda agencja UE skupia się na innym aspekcie zmian demograficznych i ich wpływu na zatrudnienie, warunki pracy oraz zdrowie i edukację pracowników.

Raport analizuje warunki pracy, przedstawia przykłady rozwiązań politycznych w zakresie BHP dla starzejącej się siły roboczej, zwraca uwagę na aspekt płci i rozważa, w jaki sposób szkolenie zawodowe i uczenie się przez całe życie mogą wspierać aktywne starzenie się w pracy.

 

Pobierz in: en