Powrót do pracy w recepcji po złamaniu kości wskutek osteopenii

Keywords:

Recepcjonistka, która doznała obrażeń w skutek wypadku będącego następstwem osteoartrozy i osteopenii, pomyślnie powróciła do pracy po sześciu miesiącach nieobecności.

W niniejszym studium przypadku analizuje się sposób, w jaki uzgodniono i wdrożono plan powrotu do pracy. Znacznie pomogły proste środki, takie jak podtrzymywanie kontaktu z pracownicą w czasie jej zwolnienia lekarskiego oraz umożliwienie jej stopniowego powrotu do pracy.

Dokonano oceny stanowiska roboczego i wprowadzono udogodnienia, aby umożliwić jej wykonywanie pracy bez odczuwania dolegliwości bólowych. W sprawie przedstawia się zapotrzebowanie na świadczeniodawców opieki zdrowotnej, kadry, bezpośrednich przełożonych oraz pracowników, aby współpracować na rzecz skutecznych rozwiązań dotyczących powrotu do pracy.

Pobierz in: en