Usługi / eksperci ds. zapobiegania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie

Keywords:

Niniejszy dokument posłuży toczącej się obecnie dyskusji na temat roli usług zapobiegania przy wspieraniu zapewniania merytorycznej zgodności z normami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Dokonuje się w nim przeglądu praktyki zawodowej w zakresie BHP w zakładach pracy UE w XXI wieku. Odbywa się to w odniesieniu do szerszego dyskursu na temat roli profesjonalnej pomocy w osiąganiu merytorycznej zgodności, co pomaga również określić ograniczenia obecnej wiedzy i kluczowe pytania dla przyszłej polityki i badań. 

Pobierz in: en