Factsheet 101 - Działania na rzecz zdrowia młodych pracowników - Streszczenie przypadków dobrej praktyki

Keywords:

Niniejszy biuletyn streszcza 12 przypadków dobrej praktyki, obejmujących różne inicjatywy i podjęte działania na rzecz zdrowia młodych pracowników. Wśród młodych pracowników występuje większy odsetek wypadków w miejscu pracy bez skutków śmiertelnych, a w stosunku do ogółu siły roboczej są oni bardziej narażeni na choroby zawodowe. Miejsca pracy nie muszą jednak być areną wypadków, lecz stać się ważnym miejscem działań na rzecz zdrowia i oferować możliwość poprawy ogólnego stanu zdrowia pracowników, co z kolei wpływa korzystnie na przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów związanych z chorobami i zwiększoną wydajność.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |