Tworzenie bezpiecznych przestrzeni: przemoc domowa a miejsce pracy

Keywords:

Wpływ przemocy domowej na życie osób, które jej doświadczyły, rzadko ogranicza się do przestrzeni, w której ma ona miejsce, w związku z czym większość ofiar doświadcza zakłóceń kariery. Maltretowanie negatywnie oddziałuje na ich zdrowie, wydajność i ogólny dobrostan i może również mieć wpływ na ich współpracowników i pracodawców.

W niniejszym dokumencie konsultacyjnym nakreślono kwestię przemocy domowej jako stanowiącą problem w miejscu pracy oraz zawarto przykłady ram prawnych i ram polityki na szczeblu unijnym i krajowym. Zalecono także środki przydatne w miejscu pracy, mogące skutecznie wspierać osoby, które doświadczyły przemocy, i pomóc w zwalczaniu maltretowania.

Pobierz in: en