Mapowanie ciała i zagrożeń w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:

Niniejsza broszura informacyjna zawiera przegląd technik mapowania ciała i zagrożeń oraz podkreśla ich znaczenie w identyfikowaniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz w ich profilaktyce. Wymieniono w niej zasoby potrzebne do przeprowadzenia sesji mapowania zagrożeń lub ciała w swoim miejscu pracy; znajdują się tam też wskazówki z pomocą krok po kroku.

Zaangażowanie kluczowych pracowników jest kluczowe dla udanej oceny ryzyka i skutecznego zarządzania ryzykiem. Techniki mapowania mają charakter interaktywny i opierają się na aktywnym uczestnictwie pracowników, zachęcając ich do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób praca może mieć wpływ na ich zdrowie, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i proponowania praktycznych rozwiązań. Wyniki stanowią nieoceniony wkład w proces oceny i monitorowania ryzyka.

Pobierz in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |