Starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – Przegląd badań – Broszura informacyjna

W niniejszej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki wspomnianego przeglądu przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące zrównoważonego modelu zatrudnienia sporządzone w oparciu o wyniki analizy kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w kontekście starzenia się siły roboczej. W broszurze tej opisano ogólne zmiany związane z wiekiem, jakich doświadczają pracownicy – zwrócono w niej jednak szczególną uwagę na indywidualne różnice. Rozważono wpływ tych zmian na problematykę BHP i zrównoważonego modelu pracy i poruszono kwestie związane ze znaczeniem opierania ocen ryzyka na fizycznej zdolności do pracy, a nie na wieku. W broszurze wskazano skuteczne środki przeciwdziałania ryzyku i promowania zrównoważonego modelu pracy przez cały okres życia i omówiono znaczenie zintegrowanych systemów BHP. Zidentyfikowano również luki w badaniach i zwrócono uwagę na obszary, w których należy podjąć wzmożone wysiłki badawcze w przyszłości.

Pobierz in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |