Darba aizsardzība kā būtisks faktors jaunu darbinieku piesaistīšanai

Keywords:
Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi cerības un attieksmi pret darba aizsardzību (DA) un ar to saistītām politikas nostādnēm un praksēm. Šā iemesla dēļ darba aizsardzībai ir lielāka nozīme jaunu darbinieku un darba meklētāju pieņemšanā darbā.
Šajā diskusiju dokumentā ir izklāstītas izmaiņas darbā pieņemšanas un cilvēkresursu jomā kopumā, jo īpaši darbinieku vēlamākie darba meklēšanas veidi un tas, kā ir mainījušās viņu vēlmes un attieksme pret darba devējiem.
Tajā analizēts, kā DA var būt būtisks elements darba devēju zīmolu veidošanā un pareizo kandidātu pieņemšanā darbā. Visbeidzot, ieteikumi tiek sniegti, pamatojoties uz apspriestajiem rezultātiem un tematiem.
Lejupielādēt in: en | mt |

Papildu publikācijas par šo tematu