Profesinio vėžio rizikos veiksniai Europoje. Poveikio darbuotojams tyrimo metodikos santrauka

Keywords:

EU-OSHA poveikio darbuotojams tyrime apie vėžio rizikos veiksnius Europoje (WES) pateikiami duomenys ir įžvalgos apie galimą 24 žinomų vėžio rizikos veiksnių poveikį darbuotojams per paskutinę darbo savaitę. WES 2023 m. buvo vykdomas Vokietijoje, Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje ir Suomijoje.

Šiame leidinyje apžvelgiama, kaip poveikio darbuotojams tyrimas buvo kuriamas remiantis Australijos poveikio darbe tyrimu ir „OccIDEAS“ priemone, ir pritaikytas ES kontekstui. Jame taip pat apibendrinama, kaip apklausa buvo pritaikyta pagal paskirtį ir kaip ji buvo įgyvendinta. 

Atsisiųsti in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |