Profesinio vėžio rizikos veiksniai Europoje. Poveikio darbuotojams tyrimo metodika

Keywords:

Vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrime (WES) pateikiami duomenys ir įžvalgos apie galimą keleto žinomų vėžio rizikos veiksnių poveikį darbuotojams per paskutinę darbo savaitę. Šioje ataskaitoje aprašoma WES rengimo metodika.

Joje paaiškinama, kaip WES buvo pritaikytas remiantis Australijos poveikio darbe tyrimu ir kokių veiksmų imtasi klausimyną verčiant į ES valstybių narių, kuriose jis buvo naudojamas, kalbas. Joje išsamiau aprašoma, kaip pritaikytas klausimynas buvo išbandytas ir kokie buvo tolesni imties nustatymo metodai, pagrindiniai darbai, duomenų kokybės kontrolė ir duomenų svertiniai koeficientai.

Šioje ataskaitoje pateikiama daugiau informacijos. Ji papildo jau paskelbtą WES metodikos santrauką.

Atsisiųsti in: en