Biologinių veiksnių poveikis ir su jais susijęs poveikis sveikatai atliekų tvarkymo ir nuotekų apdorojimo sektoriuose

Keywords:

Šiame diskusijoms skirtame dokumente pateikiami faktai, nustatyti atliekant tyrimą dėl rizikos, kylančios dėl biologinių veiksnių atliekų tvarkymo ir nuotekų apdorojimo sektorių darbuotojams. ES susidaro vis daugiau atliekų ir šių sektorių darbuotojams dažnai kyla pavojus dėl potencialiai kenksmingų mikroorganizmų, kaip antai bakterijų, virusų ir grybų. Diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjamos tokio poveikio priežastys ir įvertinama, kokį poveikį atliekų tvarkymo būdų pakeitimai daro darbuotojams kylančiai rizikai. Pokalbiai su ekspertais ir diskusijos tikslinėse grupėse su darbuotojais padėjo surinkti informaciją apie politikos priemones, kurios galėtų padėti mažinti riziką, taip pat darbuotojų grupėms, kurioms kyla didžiausias pavojus.

Atsisiųsti in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |