Nespecialistų peržiūra dėl biologinių veiksnių ir su darbu susijusių ligų prevencijos

Keywords:

Šiame leidinyje apibendrinamas galutinis didelio masto projekto, kuris buvo užsakytas siekiant išsiaiškinti biologinių veiksnių poveikį darbe ir susijusias pasekmes sveikatai, rezultatas.

Atliekant tyrimą buvo peržiūrima literatūra, rengiami pokalbiai su ekspertais, taip pat teminių grupių sesijos ir suinteresuotiesiems subjektams skirti praktiniai seminarai.

Atsisiųsti in: el | en | fr | lt | nl | pl | ro |