You are here

2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanija

Future Healthy Workplaces Campaigns

Kampanijos tikslai:

 • didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu užkirsti kelią pavojingų medžiagų keliamiems pavojams ir padėti išsklaidyti paplitusius klaidingus įsitikinimus.
 • Skatinti atlikti rizikos vertinimą ir šiuo tikslu teikti informaciją apie praktines priemones bei sudaryti galimybes dalytis gerąja patirtimi, ypač daug dėmesio skiriant:
  • pavojingų medžiagų darbo vietoje panaikinimui arba pakeitimui;
  • prevencijos priemonių hierarchijai (t. y. teisės aktuose nustatytos hierarchijos paisymas, visada pasirenkant veiksmingiausią priemonę).
 • Didinti informuotumą apie darbe naudojamų kancerogenų poveikio riziką šiuo tikslu remiant gerosios patirties mainus; EU-OSHA yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo įsipareigojama laikytis su kancerogenais susijusių ES veiksmų gairių.
 • Siekti padėti specialių poreikių turinčių ir su didesne rizika susiduriančių darbuotojų grupėms, teikiant jų poreikius atitinkančią informaciją ir gerosios patirties pavyzdžius. Šioms grupėms priklauso:
  • moterys;
  • migrantai darbuotojai;
  • jaunimas;
  • darbuotojai, kuriems didesnė rizika kyla dėl sektoriaus, kuriame jie dirba, ar jų dirbamo darbo pobūdžio;
  • laikinieji darbuotojai ir neoficialios ekonomikos sąlygomis dirbantys darbuotojai.
 • Gilinti žinias apie galiojančią teisės aktų sistemą, kuria užtikrinama darbuotojų apsauga, taip pat informuoti apie politines tendencijas.