2018–2019 m. kampanija. „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

Future Healthy Workplaces Campaigns

Pavojingųjų medžiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau, nei mano dauguma žmonių. Pavojingosios medžiagos darbe gali sukelti įvairių sveikatos problemų ir ligų, taip pat grėsmę saugai. 2018–2019 m. kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingosios medžiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą.

Kampanijos tikslai

 • Didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu užkirsti kelią su pavojingosiomis medžiagomis susijusiai rizikai ir padėti išsklaidyti paplitusius klaidingus įsitikinimus;
 • skatinti vykdyti rizikos vertinimus ir šiuo tikslu teikti informaciją apie praktines priemones ir sudaryti galimybes dalytis gerąja patirtimi, visų pirma dėmesį sutelkiant į:
  • pavojingųjų medžiagų darbo vietoje šalinimą arba pakeitimą;
  • prevencijos priemonių hierarchiją (t. y. teisės aktuose nustatytos hierarchijos paisymą, visada pasirenkant veiksmingiausią priemonę);
 • didinti informuotumą apie darbe naudojamų kancerogenų poveikio riziką, šiuo tikslu remiant gerosios patirties mainus; EU-OSHA yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo įsipareigojama laikytis su kancerogenais susijusių ES veiksmų gairių;
 • padėti specialių poreikių turinčių ir su didesne rizika susiduriančių darbuotojų grupėms, teikiant jų poreikius atitinkančią informaciją ir gerosios patirties pavyzdžius. Didesnė rizika gali kilti dėl to, kad šie darbuotojai neturi patirties, nėra informuoti arba yra fiziškai labiau pažeidžiami, dėl to, kad jie dažnai keičia darbus ar dirba sektoriuose, kuriuose informuotumas šiuo klausimu yra menkas, arba dėl didesnio ar skirtingo (pvz., jaunų stažuotojų arba vyrų ir moterų) fiziologinio jautrumo;
 • gilinti žinias apie galiojančią teisės aktų sistemą , kuria užtikrinama darbuotojų apsauga, taip pat informuoti apie politinius procesus.

Kampanijos pagrindimas

Nepaisant to, kad priimta daug teisės aktų, skirtų apsaugoti darbuotojus nuo pavojingųjų medžiagų, dėl jų darbuotojams ir toliau kyla didelė saugos ir sveikatos rizika. Daug žmonių Europos Sąjungoje susiduria su pavojingųjų medžiagų poveikiu darbe. Be to, kadangi pavojai dažnai nėra matomi arba nepakankamai suprantami (pvz., pavojų gali sukelti dūmai ar dulkės; poveikis gali būti atsitiktinis), tokių pavojų atžvilgiu gali būti nesiimama reikiamų veiksmų. Dažnai veiksmų nesiimama tol, kol jau būna per vėlu.

Vadovybė ir darbuotojai kartu gali kurti stiprią rizikos prevencijos kultūrą, kai pakeitimas yra prevencijos ir apsaugos veiklos dalis. Išsamus rizikos vertinimas yra svarbus šio proceso etapas.

Kampanijos renginiai

Kai kurios svarbiausios kampanijos datos

 • ES partnerystės susitikimas – 2018 m. kovo mėn.
 • Kampanijos pradžia ir geros praktikos apdovanojimų konkurso pradžia – 2018 m. balandžio mėn.
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė – 2018 m. spalio mėn.
 • Filmų apie saugias darbo vietas apdovanojimai – 2018 m. lapkričio mėn.
 • Renginys, skirtas gerosios patirties mainams, – 2019 m. antrasis ketvirtis
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė – 2019 m. spalio mėn.
 • Filmų apie saugias darbo vietas apdovanojimai – 2019 m. lapkričio mėn.
 • Aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų klausimais ir geros praktikos apdovanojimų ceremonija – 2019 m. lapkričio mėn.

Kas gali dalyvauti? Kaip galite dalyvauti?

Dalyvauti kviečiami visi, kas domisi sauga ir sveikata darbe. Visų pirma prie kampanijos raginame prisijungti šias grupes:

 • EU-OSHA ryšių punktus ir jų tinklus;
 • socialinius partnerius (Europos ir nacionalinio lygmens);
 • konkrečių sektorių socialinio dialogo komitetus;
 • politikos formuotojus (Europos ir nacionalinio lygmens);
 • dideles įmones, konkrečių sektorių federacijas ir MVĮ asociacijas;
 • Europos institucijas ir jų tinklus (Europos įmonių tinklus);
 • Europos nevyriausybines organizacijas;
 • DSS specialistus ir jų asociacijas;
 • DSS tyrimų bendruomenę;
 • darbo inspekcijas ir jų asociacijas;
 • žiniasklaidą.

Dalyvauti galite įvairiai. Pavyzdžiui, jūs (ar jūsų organizacija) galite:

 • didinti informuotumą platindami kampanijos medžiagą;
 • organizuoti renginius ir veiklą;
 • naudotis ir skatinti naudotis praktinėmis priemonėmis;
 • tapti oficialiu kampanijos partneriu;
 • apsilankyti kampanijos svetainėje ir sekti kampanijos saitažodį #EUhealthyworkplaces socialinėje žiniasklaidoje (socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“).

Praktinė pagalba

Kampanijos interneto svetainėje www.healthy-workplaces.eu galite rasti puikios medžiagos, įskaitant:

 • išsamų kampanijos vadovą;
 • informacinių biuletenių svarbiausiomis temomis rinkinį;
 • praktinę e. priemonę, kurioje pateikiama efektyvaus pavojingųjų medžiagų valdymo darbe rekomendacijų;
 • konkrečių atvejų tyrimų, priemonių ir kitokios gerosios patirties medžiagos duomenų bazę;
 • pateiktis, plakatus, lankstinukus ir infografikus, kurie gali būti naudojami informuoti apie kampaniją;
 • kampanijos priemonių rinkinį, skirtą padėti jums vykdyti kampanijos veiklą;
 • audiovizualinės informuotumo didinimo medžiagos duomenų bazę ir Napo animacinius filmukus;
 • naudingas nuorodas.