Vadovaujantieji darbuotojai

Vykdomasis direktorius

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar EU-OSHA dirba nuo 1998 m. Pagrindinės jo darbo sritys buvo tyrimų koordinavimas ir kylančios rizikos klausimai. Jis taip pat buvo atsakingas už pirmąją Europos įmonių apklausą apie naują ir kylančią riziką (ESENER). 2012–2021 m. jis vadovavo EU-OSHA prevencijos ir tyrimų skyriui, kuris rengia agentūros darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) turinį. Nuo 2021 m. jis laikinai ėjo vykdomojo direktoriaus pareigas, kol 2023 m. buvo oficialiai paskirtas į šias pareigas.

William Cockburn Salazar yra teisės bakalauras ir ergonomikos mokslų magistras. Prieš įsidarbindamas EU-OSHA dirbo akademinių tyrimų srityje ir tyrė įmonių saugos darbe kultūrą; privačiajame sektoriuje dirbo konsultantu ergonomikos klausimais ir sveikatos ir saugos darbe tyrimų projektų vadovu.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas

p. Andrew SMITH

Andrew įsidarbino EU-OSHA 2000 m. Eidamas Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovo pareigas jis atsako už visos Europos komunikacijos strategijų rengimą ir įgyvendinimą, įskaitant daugiašales informavimo kampanijas ir elektroninę komunikaciją.

Baigęs socialinių mokslų studijas (Bristolio universitetas) Andrew dirba komunikacijos srityje jau daugiau nei 25 metus. Prieš pradėdamas eiti dabartines pareigas jis penkerius metus dirbo Europos mokslo fondo Informacijos ir komunikacijos skyriaus vadovu, o 1989–1995 m. buvo komunikacijos vadybininkas JK Ekonomikos ir socialinių tyrimų taryboje.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

revencijos ir mokslinių tyrimų skyriaus laikinasis vadovas

Malgorzata Milczarek

2006 m. Malgorzata Milczarek pradėjo dirbti EU-OSHA projektų vadove. Ji dirba prevencijos ir mokslinių tyrimų skyriuje, kur daugiausia dėmesio skiria projektams, susijusiems su psichikos sveikata darbe, stresu darbe ir kita psichosocialine rizika, pvz., smurtu ir priekabiavimu. Taip pat ji atsakinga už didelį DSS projektą labai mažose ir mažosiose įmonėse.

Malgorzata turi psichologijos magistro laipsnį (Varšuvos universitetas) ir darbo psichologijos daktaro laipsnį (Silezijos universitetas). Prieš pradėdama dirbti EU-OSHA, ji dirbo mokslo tyrimų darbuotoja Centriniame darbo saugos institute, Nacionaliniame mokslinių tyrimų institute (Lenkija).

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Išteklių ir paslaugų centro vadovė

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo EU OSHA pradėjo dirbti 2023 m. rugsėjo mėn. Būdama Išteklių ir paslaugų skyriaus vadovė, ji vadovauja komandai, kuri atsakinga už žmogiškųjų išteklių, finansų, viešųjų pirkimų, dokumentacijos, vidaus kontrolės ir infrastruktūros valdymo sritis.

Prieš pradėdama dirbti EU OSHA, Donianzu daugiau kaip 16 metų dirbo Europos žuvininkystės kontrolės agentūroje (EŽKA) Vige, iš pradžių – finansų ir viešųjų pirkimų sektoriaus vadove, o vėliau – Išteklių ir IRT skyriaus vadovo pavaduotoja.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas