Vadovaujantieji darbuotojai

Laikinasis vykdomasis direktorius

p. William COCKBURN

Williamas Cockburnas paskirtas laikinuoju vykdomuoju direktoriumi, kol pareigas pradės naujasis vykdomasis direktorius.

Williamas dirba EU-OSHA nuo 1998 m., daugiausia dėmesio jis skiria mokslinių tyrimų koordinavimo ir kylančių rizikos rūšių klausimams; jis taip pat buvo atsakingas už pirmąją Europos įmonių apklausą apie naują ir kylančią riziką (ESENER).

Williamas yra teisės bakalauras ir ergonomikos mokslų magistras (Lafboro universitetas). Prieš įsidarbindamas EU-OSHA jis dirbo akademinių tyrimų srityje ir tyrė įmonių saugos darbe kultūrą; privačiajame sektoriuje jis dirbo konsultantu ergonomikos klausimais ir mokslinių tyrimų vadovu vykdant sveikatos ir saugos darbe projektus.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas

p. Andrew SMITH

Andrew įsidarbino EU-OSHA 2000 m. Eidamas Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovo pareigas jis atsako už visos Europos komunikacijos strategijų rengimą ir įgyvendinimą, įskaitant daugiašales informavimo kampanijas ir elektroninę komunikaciją.

Baigęs socialinių mokslų studijas (Bristolio universitetas) Andrew dirba komunikacijos srityje jau daugiau nei 25 metus. Prieš pradėdamas eiti dabartines pareigas jis penkerius metus dirbo Europos mokslo fondo Informacijos ir komunikacijos skyriaus vadovu, o 1989–1995 m. buvo komunikacijos vadybininkas JK Ekonomikos ir socialinių tyrimų taryboje.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

revencijos ir mokslinių tyrimų skyriaus laikinasis vadovas

Malgorzata Milczarek

2006 m. Malgorzata Milczarek pradėjo dirbti EU-OSHA projektų vadove. Ji dirba prevencijos ir mokslinių tyrimų skyriuje, kur daugiausia dėmesio skiria projektams, susijusiems su psichikos sveikata darbe, stresu darbe ir kita psichosocialine rizika, pvz., smurtu ir priekabiavimu. Taip pat ji atsakinga už didelį DSS projektą labai mažose ir mažosiose įmonėse.

Malgorzata turi psichologijos magistro laipsnį (Varšuvos universitetas) ir darbo psichologijos daktaro laipsnį (Silezijos universitetas). Prieš pradėdama dirbti EU-OSHA, ji dirbo mokslo tyrimų darbuotoja Centriniame darbo saugos institute, Nacionaliniame mokslinių tyrimų institute (Lenkija).

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Išteklių ir paslaugų centro vadovė

Andrea Baldan

Andrea Baldan EU-OSHA Išteklių ir paslaugų centro direktoriumi pradėjo dirbti 2018 m. ir vadovavo grupei, kuri teikė esmines paramos paslaugas Agentūrai, įskaitant žmogiškuosius išteklius, finansus, viešuosius pirkimus, biudžeto sudarymą, apskaitą ir dokumentų valdymą.

Prieš pradėdamas dirbti Agentūroje, Andrea 10 metų dirbo Londone (Jungtinė Karalystė) įsikūrusiame Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, kuriame jis vykdė su viešaisiais pirkimais ir techniniu bendradarbiavimu susijusių sistemų ir operacijų priežiūrą, valdė tarpfunkcines veiksmingumo didinimo iniciatyvas, rengė ir įgyvendino vidaus valdymo projektus. Savo profesinę veiklą jis pradėjo tarptautinėje aplinkoje ir dirbo su Europos Komisijos techninės paramos projektais besivystančiose šalyse, taip pat ilgą laiką Pietų Afrikoje veikė kaip nuolatinis ekspertas, atsakingas už ekonomikos plėtros fondų ir projektų valdymą.

Andrea, kuris yra sertifikuotas pokyčių valdymo specialistas, turi PRINCE2 (fondo) sertifikatą, Velso universiteto (Jungtinė Karalystė) verslo magistro diplomą ir LIUC universiteto (Italija) verslo valdymo ir administravimo diplomą.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas