You are here

Vadovaujantieji darbuotojai

Vykdomoji direktorė

Daktarė Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (padėjėjas)

Daktarės Christa Sedlatschek nuotrauka

Christa buvo paskirta EU-OSHA vykdomąja direktore 2011 m. Ji teisiškai atstovauja EU-OSHA ir atsako už jos kasdienės veiklos valdymą ir organizavimą, įskaitant visus finansinius, administracinius ir darbuotojų klausimus. Pareigoms skiriama penkeriems metams su galimybe vieną kartą pratęsti kadenciją; direktorius atskaitingas valdybai.

Christa yra medicinos mokslų daktarė (Vienos universitetas) ir darbuotojų sveikatos specialistė. Baigusi studijas ji pradėjo dirbti Austrijos darbo inspekcijoje, o 1993 m. perėjo į Darbo ir socialinių reikalų ministeriją, kurioje pradėjo dirbti darbuotojų sveikatos priežiūros departamento viršininko pavaduotoja.

1998 m. ji įsidarbino EU-OSHA, kurioje daugiausia dėmesio skyrė informacijos apie gerąją patirtį kaupimui ir sklaidai ir tapo buvusio Darbo aplinkos skyriaus vadove. Per tą laiką ji įgijo išsamių žinių apie Europos Sąjungą ir valstybėse narėse įdiegtas darbuotojų saugos ir sveikatos sistemas.

2003 m. ji pradėjo dirbti Vokietijos federaliniame darbuotojų saugos ir sveikatos institute (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA), kuriame 2004 m. tapo nacionalinės Naujosios darbo kokybės iniciatyvos (INQA) direktore. Po 2000 m. Lisabonoje vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo šią iniciatyvą sukūrė Vokietijos federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija siekdama padėti sukurti daugiau geresnių darbo vietų Europoje.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas

p. Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (padėjėjas)

Andrew įsidarbino EU-OSHA 2000 m. Eidamas Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovo pareigas jis atsako už visos Europos komunikacijos strategijų rengimą ir įgyvendinimą, įskaitant daugiašales informavimo kampanijas ir elektroninę komunikaciją.

Baigęs socialinių mokslų studijas (Bristolio universitetas) Andrew dirba komunikacijos srityje jau daugiau nei 25 metus. Prieš pradėdamas eiti dabartines pareigas jis penkerius metus dirbo Europos mokslo fondo Informacijos ir komunikacijos skyriaus vadovu, o 1989–1995 m. buvo komunikacijos vadybininkas JK Ekonomikos ir socialinių tyrimų taryboje.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Prevencijos ir mokslinių tyrimų skyriaus vadovas

p. William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (padėjėjas)

Nuo 2012 m. Williamas vadovauja EU-OSHA Prevencijos ir mokslinių tyrimų skyriui, rengiančiam informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą, į šio skyriaus sudėtį taip pat įeina Europos rizikos stebėjimo tarnyba.

Williamas dirba EU-OSHA nuo 1998 m., daugiausia dėmesio jis skiria mokslinių tyrimų koordinavimo ir kylančių rizikos rūšių klausimams; jis taip pat buvo atsakingas už pirmąją Europos įmonių apklausą apie naują ir kylančią riziką (ESENER).

Williamas yra teisės bakalauras ir ergonomikos mokslų magistras (Lafboro universitetas). Prieš įsidarbindamas EU-OSHA jis dirbo akademinių tyrimų srityje ir tyrė įmonių saugos darbe kultūrą; privačiajame sektoriuje jis dirbo konsultantu ergonomikos klausimais ir mokslinių tyrimų vadovu vykdant sveikatos ir saugos darbe projektus.

Interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas

Išteklių ir paslaugų centro vadovė

 Post vacant.