Pametni digitalni sustavi za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu: prilike i izazovi

Keywords:

Nove digitalne tehnologije za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu mijenjaju radna mjesta. Pametni sustavi za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu mogu identificirati i mjeriti podatke na sustavniji i općenito bolji način u usporedbi s tradicionalnim metodama. Osim što pomažu u smanjenju izloženosti radnika rizicima, mogu smanjiti i štetne posljedice nesreća te poboljšati istragu i izvješćivanje o njima.

Nacionalnim politikama mogu se nadopuniti napori EU-a u pogledu pravilnog informiranja i osposobljavanja rukovodstva i radnika o kapacitetima novih sustava te se MSP-ovima može pomoći da dobiju pristup digitalnom praćenju sigurnosti i zdravlja na radu, kao i da ga usvoje, s ciljem ostvarivanja većih koristi od digitalnih sustava za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu i što većeg smanjenja mogućih nedostataka povezanih s njihovom upotrebom.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi