Pametni digitalni sustavi za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu: vrste, uloge i ciljevi

Keywords:

Napredak i sve veća dostupnost digitalnih alata i tehnologija doveli su do pojave digitalnih sustava za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu. Njima se može dodatno spriječiti izloženost radnika rizicima pružanjem sveobuhvatnih i točnih podataka koji nisu dostupni putem tradicionalnih metoda praćenja sigurnosti i zdravlja na radu.

U ovom sažetku politike naglašava se važnost jasnog definiranja digitalnih sustava za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu. Nadalje, raspravlja se o njihovim koristima i potencijalnim izazovima za poslodavce i zaposlenike te se ističe važnost sudjelovanja radne snage u njihovu prihvaćanju i provedbi.  

Preuzimanje in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |

Dodatne publikacije o ovoj temi