Međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom
08/09/2017 Vrsta: Dokumenti za raspravu 8 stranice

Međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom

Keywords:Campaign 2016-2017, Dobar OSH (sigurnost i zdravlje na radu) dobar je za poslovanje

Gospodarske prednosti sigurnosti i zdravlja na radu nikad nisu bile očitije. Nove procjene u okviru međunarodnog projekta pokazuju da nesreće i bolesti povezane s radom EU koštaju najmanje 476 milijardi eura godišnje. Samo troškovi liječenja raka povezanog s radom iznose 119,50 milijardi eura.

Rezultati projekta predstavljeni su na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu održanom u Singapuru u rujnu i dostupni su na internetskim stranicama EU-OSHA-e kao interaktivna vizualizacija podataka.

U ovom se članku nalazi sažetak glavnih rezultata projekta.

Preuzimanje in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi