Međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom

Keywords:

Gospodarske prednosti sigurnosti i zdravlja na radu nikad nisu bile očitije. Nove procjene u okviru međunarodnog projekta pokazuju da nesreće i bolesti povezane s radom EU koštaju najmanje 476 milijardi eura godišnje. Samo troškovi liječenja raka povezanog s radom iznose 119,50 milijardi eura.

Rezultati projekta predstavljeni su na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu održanom u Singapuru u rujnu i dostupni su na internetskim stranicama EU-OSHA-e kao interaktivna vizualizacija podataka.

U ovom se članku nalazi sažetak glavnih rezultata projekta.

Preuzimanjein: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |