Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatizacija fizičkih zadataka na radnom mjestu s pomoću sustava koji se temelje na umjetnoj inteligenciji: slučajevi i preporuke

Keywords:

S obzirom na to da je prodaja industrijskih robota zabilježila povećanje od 31 % između 2020. i 2021., njihovo sve veće uvođenje na radnom mjestu predstavlja nove prilike i izazove u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Ovaj sažetak politike usmjeren je na tri europska poduzeća različitih veličina koja su uvela naprednu robotiku za automatizaciju zadataka u različitoj mjeri.

Uključivanje radnika u ranoj fazi postupka, jasno iznošenje razloga i ciljeva automatizacije te pružanje prilika za osposobljavanje i obrazovanje bili su neki od ključnih čimbenika koji su pomogli poduzećima tijekom procesa provedbe.

Preuzimanje in: el | en | fr | mt | ro |