Advanced robotic automation: comparative case study report

Napredna robotska automatizacija: komparativno izvješće o studiji slučaja

Keywords:

Napredna robotika i sustavi koji se temelje na umjetnoj inteligenciji za automatizaciju kognitivnih i fizičkih zadataka obećavajući su za mnoge sektore. Ovo izvješće doprinosi istraživanju o njihovoj provedbi i upravljanju njima na radnim mjestima u Europi, posebice u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu.

Predstavljeni su rezultati iz 11 studija slučaja koje je razvila EU-OSHA, u kojima su istaknute mogućnosti, izazovi, pokretači i prepreke za sigurnu provedbu takvih sustava. Preporuke su usmjerene na sadašnju i buduću uporabu, posebno u pogledu dizajna usmjerenog na čovjeka i mjera za pomoć radnicima u prihvaćanju.

Preuzimanje in: en