Kampanja za razdoblje 2018. – 2019.: „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”

Future Healthy Workplaces Campaigns

Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje 2018. – 2019. jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Ciljevi kampanje

 • Podizanje svijesti o važnosti sprječavanja rizika povezanih s opasnim tvarima, čime će se pridonijeti otklanjanju uobičajenih zabluda.
 • Promicanje procjene rizika pružanjem informacija o praktičnim alatima i stvaranjem mogućnosti razmjene dobre prakse s posebnim naglaskom na:
  • uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na radnom mjestu,
  • hijerarhiju preventivnih mjera (tj. usklađenost s hijerarhijom utvrđenom u zakonodavstvu kako bi se uvijek odabrala najučinkovitija vrsta mjere).
 • Podizanje razine osviještenosti o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu podupiranjem razmjene dobre prakse; EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primjenu Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari.
 • Usmjeravanje aktivnosti na skupine radnika koji imaju specifične potrebe i koji su izloženi višim razinama rizika pružanjem odgovarajućih informacija i primjera dobre prakse. Razine rizika mogu biti više jer su ti radnici neiskusni, neinformirani ili fizički osjetljiviji, ili jer često mijenjaju poslove, rade u sektorima s niskom razinom osviještenosti o tim pitanjima ili zbog veće ili različite psihološke osjetljivosti (npr. u slučaju mladih naučnika ili zbog razlika između muškaraca i žena).
 • Bolje poznavanje postojećeg zakonodavnog okvira o zaštiti radnika te ukazivanje na najvažnija kretanja u području razvoja politika.

Obrazloženje

Unatoč velikom broju zakonskih propisa kojima se uređuje zaštita radnika od opasnih tvari, one i dalje predstavljaju glavne rizike u području sigurnosti i zdravlja na radu. Velik broj ljudi u Europskoj uniji izložen je opasnim tvarima na radnom mjestu. Nadalje, budući da opasnosti često nisu vidljive ili ih se ne razumije dovoljno dobro – mogu biti uzrokovane dimom ili prašinom, ili izloženost može biti slučajna – one se možda neće ispravno riješiti. Često se ništa ne poduzima sve dok ne bude prekasno.

Zajedničkim radom rukovodstvo i zaposlenici mogu izgraditi snažnu kulturu sprječavanja rizika u kojoj je zamjena dio rutina čiji je cilj sprječavanje i zaštita. Sveobuhvatna procjena rizika ključan je korak u tom postupku.

Događaji u okviru kampanje

Neki od ključnih datuma u okviru kampanje:

 • Sastanak partnera na razini EU-a: ožujak 2018.
 • Početak kampanje i pokretanje nagrada za dobru praksu: travanj 2018.
 • Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu: listopad 2018.
 • Dodjela nagrada za filmove na temu zdravih radnih mjesta: studeni 2018.
 • Sastanak u svrhu razmjene dobre prakse: drugo tromjesečje 2019.
 • Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu: listopad 2019.
 • Dodjela nagrada za filmove na temu zdravih radnih mjesta: studeni 2019.
 • Sastanak na vrhu za zdrava radna mjesta i dodjela nagrada za dobru praksu: studeni 2019.

Tko može sudjelovati? Kako se možete uključiti?

Svatko tko je zainteresiran za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu više je nego dobrodošao. Posebno potičemo sljedeće skupine da daju svoj doprinos kampanji:

 • kontaktne točke EU-OSHA-e i njihove mreže;
 • socijalne partnere (na europskoj i nacionalnoj razini);
 • odbore za sektorski socijalni dijalog;
 • tvorce politika (na europskoj i nacionalnoj razini);
 • velika poduzeća, sektorske saveze i udruženja MSP-ova;
 • europske institucije i njihove mreže (Europska poduzetnička mreža);
 • europske nevladine organizacije;
 • stručnjake za sigurnost i zdravlje na radu i njihova udruženja;
 • zajednicu za istraživanje sigurnosti i zdravlja na radu;
 • inspektorate rada i njihova udruženja;
 • medije.

Postoji više načina na koje se možete uključiti. Na primjer, vi ili vaša organizacija mogli biste:

 • podizati svijest distribucijom materijala kampanje;
 • organizirati događaje i aktivnosti;
 • upotrebljavati i promicati praktične alate;
 • postati službeni partner kampanje;
 • posjetiti internetsku stranicu kampanje i pratiti ključne riječi kampanje #EUhealthyworkplaces na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i LinkedIn).

Praktična pomoć

Velik izbor materijala možete pronaći na internetskoj stranici posvećenoj kampanji (www.healthy-workplaces.eu), uključujući:

 • sveobuhvatan vodič kroz kampanju;
 • niz informativnih listova o najvažnijim temama;
 • praktičan e-alat koji pruža smjernice za upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu;
 • bazu podataka koja sadržava studije slučaja, alate i druge materijale o dobroj praksi;
 • prezentacije, plakate, letke i infografike koji se mogu upotrebljavati u svrhu promicanja kampanje;
 • alate kampanje koji mogu pomoći u aktivnostima povezanima s kampanjom;
 • bazu podataka audiovizualnih materijala za podizanje svijesti i animirane videozapise u kojima je glavni junak Napo;
 • korisne poveznice.