You are here

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta

O kampanji za zdrava radna mjesta

Uz podršku institucija EU-a i europskih socijalnih partnera, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu provodi dvogodišnje kampanje za zdrava radna mjesta koje na nacionalnoj razini koordinira mreža nacionalnih središnjica Agencije.

Sadašnjom kampanjom za razdoblje 2016. – 2017., pod nazivom Zdrava radna mjesta za sve dobi, promiču se održiv rad i zdravo starenje. Kampanjom se promiče važnost prevencije rizika tijekom čitavog radnog vijeka i podiže svijest o prilagođavanju rada mogućnostima pojedinaca te se pomaže poslodavcima i zaposlenicima pružanjem informacija i alata za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu radne snage koja stari, te se pojednostavljuje razmjena dobre prakse u tom području.

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta važan su element svake kampanje. Natječaj organizira EU-OSHA u suradnji s državama članicama i predsjedništvima Vijeća Europske unije kako bi se odalo priznanje izvrsnim i inovativnim ostvarenjima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Nagrade za dobru praksu služe i kao platforma za razmjenu i promicanje dobre prakse diljem Europe.

Nagradama za dobru praksu u sklopu kampanje za zdrava radna mjesta za sve dobi za razdoblje 2016. – 2017. nastoje se istaknuti najbolji primjeri organizacija koje aktivno upravljaju sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu starenja radne snage.

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta 2016. – 2017. za cilj imaju prepoznavanje poduzeća i organizacija koje su pokazale izvrsne i inovativne metode u promicanju održivog rada u kontekstu radne snage koja stari, holistički pristup upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu te perspektivu tijeka života prema prevenciji rizika i promicanju zdravlja radi osiguravanja zdravog starenja na radnom mjestu.

EU-OSHA zaprimila je 42 prijave iz 23 zemlje. Pet od njih poslali su službeni partneri kampanje. Prijave su stigle od širokog niza organizacija različitih veličina koje pripadaju mnoštvu sektora.

Procjenu prijava izvršio je tročlani europski ocjenjivački sud koji je obuhvaćao predstavnike europskih socijalnih partnera, Europske komisije, malteškog Tijela za sigurnost i zdravlje na radu te EU-OSHA-e. Ocjenjivačkim sudom predsjedao je prof. Stephen Bevan s Instituta za studije povezane sa zapošljavanjem. Ocjenjivački sud dodijelio je devet nagrada, a devet njih je pohvalio, uključujući prijave službenih partnera kampanje.

Nagrađeni i pohvaljeni primjeri predstavljeni su u brošuri Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta 2016. – 2017.