Misija i vizija

Te je izjave donio Upravni odbor u okviru korporativne strategije. Njima su iskazane želje Odbora o načinu na koji Agencija provodi svoje dužnosti.

Naša misija

Razvijamo, prikupljamo i pružamo pouzdane i bitne informacije, analizu i alate za unapređenje znanja, podizanje svijesti te razmjenu informacija i primjera dobre prakse iz sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) koje će poslužiti osobama uključenima u sigurnost i zdravlje na radu.

Naša vizija

Steći prepoznatljivost kao vodeće tijelo za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u Europi utemeljeno na tripartizmu, sudjelovanju i razvoju kulture prevencije rizika za sigurnost i zdravlje na radu radi osiguranja pametnog, održivog, produktivnog i uključivog gospodarstva.

EU-OSHA je informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu. Našim radom pridonosimo Strateškom okviru Europske komisije za područje sigurnost i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020. i drugim bitnim strategijama i programima EU-a kao što je Europa 2020.

Više informacija potražite u našoj korporativnoj strategiji i programima rada te u našoj osnivačkoj uredbi.