Jätehuollon ja jäteveden käsittelyn aloilla toimivien työntekijöiden altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysvaikutukset

Keywords:

Tässä tausta-asiakirjassa esitellään tutkimuksen havaintoja riskeistä, joita biologiset tekijät aiheuttavat jätehuollon ja jäteveden käsittelyn työntekijöille. EU:ssa tuotetun jätteen määrä kasvaa, ja näiden alojen työntekijät altistuvat usein mahdollisesti haitallisille mikro-organismeille, kuten bakteereille, viruksille ja sienille. Tausta-asiakirjassa tarkastellaan tällaisen altistumisen syitä ja terveysvaikutuksia sekä selvitetään, miten jätehuollon toimintamallien muutokset vaikuttavat riskeihin, joille työntekijät altistuvat. Asiantuntijoiden haastattelujen ja työntekijöiden kanssa tehdyn kohderyhmätyön avulla saatiin koottua tietoa toimintaohjelmista, joilla voitaisiin vähentää riskejä, myös erityisen riskialttiiden työntekijäryhmien osalta.

Lataa in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |