You are here

Väljaanded

Meie väljaanded on muu hulgas põhjalikud uuringuaruanded ja töökohal kasutamiseks ette nähtud temaatilised teabelehed E-fact. Kõiki väljaandeid saab tasuta alla laadida. Väljaandeid saab otsida liigi või märksõna järgi. Samuti saab tellida meie igakuise tasuta uudiskirja – see aitab püsida kursis tööohutuse ja töötervishoiu uudistega.

Annual Activity Report 2018
11/07/2019
Annual Activity Report 2018 each financial year, EU-OSHA’s Director prepares a report on the Agency’s activities during the past year. It follows the...
Downloadin:EN