You are here

Väljaanded

Meie väljaanded on muu hulgas põhjalikud uuringuaruanded ja töökohal kasutamiseks ette nähtud temaatilised teabelehed E-fact. Kõiki väljaandeid saab tasuta alla laadida. Väljaandeid saab otsida liigi või märksõna järgi. Samuti saab tellida meie igakuise tasuta uudiskirja – see aitab püsida kursis tööohutuse ja töötervishoiu uudistega.

Programming Document 2019-2021
05/02/2019
Each year, EU-OSHA’s Executive Director prepares and the Management Board adopts a programming document setting out the Agency’s three-year rolling...
Downloadin:EN