You are here

Euroopa Komisjoni ettepanek kantserogeenide kohta

Euroopa Komisjon soovitab töötajaid paremini kaitsta vähki põhjustavate kemikaalide eest

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku muuta kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ, et piirata töökohal kokkupuudet 13 kemikaaliga, mis võivad põhjustada vähki, sealhulgas sissehingatava kristalse ränidioksiiditolmuga.
Hinnanguliselt üle poole Euroopa Liidu tööga seotud surmajuhtumitest on tingitud vähist, aastas kokku ligikaudu 102 000 surmajuhtumit.

Piirnormide kehtestamine aitaks vähendada tööga seotud vähijuhtumite arvu ja parandaks kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate õiguskaitset, eelkõige ehitussektoris. Ettepanek ühtlustab töötajate tervisekaitset eri liikmesriikides ja soodustab piiriülest töötamist, sest töötajad saavad olla kindlad, et kõikides liikmesriikides on neile tagatud tervisekaitse miinimumstandardid ja -tasemed.