Ohutu töötamine ohtlike kemikaalidega farmaatsiaettevõttes

Keywords:

Juhtumiuuring käsitleb ohtlike ainetega töötamise riskijuhtimise osalevat põhimõtet Horvaatia farmaatsiaettevõttes.

Ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu strateegia on Euroopa Liidu ja riiklikest nõuetest rangem ning sisaldab põhjalikumat riskihindamist, ohtlike kemikaalide kasutamise lõpetamist, kus võimalik, ja kokkupuudet vähendavaid tehnilisi meetmeid. Erilist tähelepanu pööratakse rasedatele või imetavatele töötajatele, sest enamik töötajaid on naised.

Selle ohuvähendusstrateegia võtmetegurid on koolitus ja teavitus ning kõigi töötajate kaasamine uute kemikaaliohutusnõuete arendamise ja rakendamise igas etapis.

Laadi allain: en