Töötajahaldus tehisintellekti abil – alates tehnoloogia arendamisest kuni mõjuni töötajatele ning nende ohutusele ja tervisele

Keywords:

Tehisintellekt muudab töö ja töösuhete olemust. Dokumendis kaardistatakse patendiandmete ja -sisu analüüsi abil tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiaid ja nende levikut sektoris.

Selles esitatakse mõõtmispõhine lähenemisviis, millega saab uurida tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiate mõju tööjõule, ülesannetele ja funktsioonidele. Tulemused viitavad, et tehisintellektipõhine töötajahaldus võib kahjustada töötajate ohutust ja tervist. Oluline on see, et uuring tõendab, et ainult murdosa patentide eesmärk on parendada inimeste heaolu, mis rõhutab, et ettevõtetel puudub huvi parendada selliste tehnoloogiatega töötervishoidu ja tööohutust.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal