Ce Summary

Mida tähendab ringmajandus tööohutusele ja töötervishoiule?

Keywords:

Ringmajanduse arendamine on otsustava tähtsusega, et teostuks Euroopa Komisjoni eesmärk muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Selles ülevaates uuritakse, kuidas mõjub ringmajanduse rakendamine töötingimustele ning tööohutusele ja töötervishoiule, kasutades nelja tulevikustsenaariumi.

Iga stsenaarium illustreerib järgmisel kümnendil võetavate eri poliitikaotsuste mõju ja koos näitavad need, kui mitmekesine võib olla mõju tööohutusele ja töötervishoiule lähiaastatel.

Ülevaate eesmärk on edendada sidusrühmade dialoogi ja arutelu, et anda teavet praegustele otsustele.

Laadi alla in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |

Muud väljaanded sellel teemal