Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Summary - Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: töökoha ressursid kavandamisel, rakendamisel ja kasutamisel

Keywords:

Tugeva ohutus- ja tervisekultuuriga ettevõtted tuvastavad ohte tõenäolisemalt ja võtavad meetmeid nende vältimiseks. Uued tööohutuse ja töötervishoiu seiresüsteemid hindavad riske ja minimeerivad kahjusid digitehnoloogia abil. Nende edu oleneb siiski teabest.

Aruandes uuritakse töökoha ressursside tähtsust – tööohutuse ja töötervishoiu uute seiresüsteemide eesmärgi teabest kuni juhendite ja ergonoomikasuuniste rakendamiseni. Parima tava näited selgitavad, kuidas edukalt lõimida uusi töötervishoiu ja tööohutuse seiresüsteeme töökohtadesse. 

Laadi alla in: cs | el | en | es | et | fr | hr | nl | ro | sl |

Muud väljaanded sellel teemal