Kokkuvõte – andmepõhine meetod ohtlike ainetega kokkupuute hindamiseks ELi töökohtades

Keywords:

See kokkuvõtlik aruanne tutvustab andmepõhise metoodika põhimõtteid, mis aitab hinnata kokkupuudet ohtlike ainetega ELi töökohtades ning on aluseks kokkupuute ja kasutamise suundumuste ja arengu jälgimisele.

Selles tutvustatakse meetodit – mis kombineerib avalikult kättesaadavaid andmeallikaid eksperdihinnangute ja -arvamustega –, mida kasutatakse ohtlike probleemsete ainete tuvastamiseks ja prioriseerimiseks.

Aruandes kirjeldatakse ka meetodi puudusi ning tehakse ettepanekuid parandusvõimaluste ja järgmiste sammude kohta.

Laadi alla in: el | en | et | fr | hu |